30 bře

První pomoc ve sportu

Bezpečnost na tréninku především!


 

Naše trenérky - Mgr. Veronika Hrubá a Klára Žaloudková - se zúčastnily školení a získaly certifikát první pomoci se speciallizací na sport. Případný úraz na tréninku bude tedy ošetřen s maximální péčí a odborností proškolených zdravotníků.