Sponzoři

Uvítáme jakékoliv sponzorské dary, ať finanční nebo materiální (hůlky, kostýmy, materiály, doprava atd.), které nám pomůžou v naší činnosti. Na oplátku nabízíme vystoupení a reklamu na našich stránkách, případně na našem oblečení.

Děkujeme všem sponzorům, kteří nám pomáhali a pomáhají!

A to zejména:

  • KC Dubina a základní škole nábřeží Závodu Míru v Pardubicích za možnost využití prostor pro trénování.

  • ČSOB za finanční příspěvek pro činnost skupiny.

  • Ing. Danieli Tlapákovi za zrealizování nové webové prezentace.

  • Městu Pardubice za finanční příspěvky na celoroční činnost našeho týmu, dále také za příspěvek na kostýmy pro naše členky.

sponzori pardubice